Category Archives: Hack Sudden Attack

Hack Sudden Attack – SA

[Hack SA] SuddenAttack Public (Update 21/8)

Hack SA Việt Nam cập nật 21/8 FIX http://mega.1280.com/file/A7126H7X/ http://mega.1280.com/file/5WNUC9W5/

Đăng tải tại Hack Sudden Attack | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Hack SA] HackWALL SA Việt Nam 22/8/2009

http://mega.1280.com/file/UPNB7THI/ http://mega.1280.com/file/ZVVRUS7P/ Tải về giải nén ra chạy file Auto Inject.exe rồi để yên đấy vào game bấm Insert để bật menu Bấm phím F2 + -> để On Bấm Phim F2 + <- để Off

Đăng tải tại Hack Sudden Attack | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HACK SA – BIỆT ĐỘI THẦN TỐC

Link Download DOWNLOAD HACK SA – BIỆT ĐỘI THẦN TỐC Các bạn download về rồi đọc hướng dẫn trong file nén

Đăng tải tại Hack Sudden Attack | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?